Zostań wolontariuszem

IMG_1352Zostań wolontariuszem Polonijnego Dnia Dwujęzyczności!

Obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności to okazja, by uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w większym stopniu angażowali się w polonijne imprezy kulturalne – jako wolontariusze. Pomoc przy organizacji wydarzeń polonijnych to jedna z metod na utrwalanie i rozwijanie języka polskiego u dziecka – pomysł zawarty w Dekalogu Polonijnego Rodzica opracowanym przez portal Dobra Polska Szkoła.

Praca przy wydarzeniach organizowanych z okazji Polonijnego Dnia Dwujęzyczności to także szansa na zaliczenie pracy społecznej, czyli tzw. community service, wymaganej przez amerykańskie szkoły. Każdy okręg szkolny rządzi się swoimi prawami i sam ustala, ile godzin pracy społecznej będzie wymagał od swoich uczniów. Wiadomo jednak, że uczniowie gimnazjum (ang.: middle school lub junior high school), którzy uzyskują dobre wyniki w nauce i chętnie pracują jako wolontariusze o wiele częściej otrzymują zaproszenie wstąpienia do prestiżowej organizacji National Junior Honor Society (NJHS). Na wolontariuszy – licealistów czeka członkowstwo w jeszcze bardziej prestiżowej National Honor Society (NHS). Członkostwo w tego typu organizacjach zawsze spotyka się z dużym uznaniem w oczach komisji rekrutacyjnych na studia.

Dlatego zapraszamy do zaangażowania się młodych w przygotowania do kolejnych, corocznych obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w najbliższej okolicy. Uczniowie mają okazję obcować z ludźmi w każdym wieku, co pozwala na rozwijanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie takim, jakim ono jest naprawdę, a nie tylko z rówieśnikami bądź młodszymi dziećmi, lub w ogóle wyłącznie w świecie wykreowanym na Instagramie i Facebooku.

Choć wolontariat jest pracą bezpłatną, przynosi polskiej młodzieży wymierne korzyści. Pomoc innym daje im satysfakcję, pozwala zyskać nowych znajomych i przyjaciół, nowe doświadczenia i umiejętności. Wreszcie, wyciągając pomocną dłoń do organizatorów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności – czy to poprzez przygotowywanie wystaw na temat osiągnięć Polaków w USA i na świecie, czy pomagając przy zajęciach i konkursach dla małych dzieci – młodzież ma okazję rozwijać i wzbogacać swój język polski, oraz umacniać w sobie poczucie przynależności do kręgu polskiej tradycji i kultury. Dwujęzyczność i dwukulturowość jest wielkim bogactwem każdego człowieka.

Młodych ludzi zainteresowanych wolontariatem prosimy o kontakt z koordynatorami festiwalu w swoich miejscowościach/regionach lub z redakcją portalu Dobra Polska Szkoła: redakcja@dobrapolskaszkola.com lub tel. +347 475 8966.