A tak celebrowano język polski w Polskiej Szkole im. Marii Sklodowskiej – Curie w Irvington NJ

by and_cie@yahoo.com