Polski język celebrowano również w Polskiej Szkole im. F. Chopina w Palatine i Buffalo Grove, IL

by and_cie@yahoo.com