Święto ojczystego języka w Polskiej Szkole im. E.Plater w Hanover Park, IL

by and_cie@yahoo.com